หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
สนใจสมัครเรียน  ✅ ปริญญาโท  ✅หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต✅ ปริญญาเอก✅ หลักสูตรบริหารธุรกิ ...
2023-10-19 14:55:51
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำ ...
2023-10-19 14:48:35
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ "Art of Postmodernism"
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ "Art of Postmodernism" นำเสวนาโดย คุณ ส ...
2023-10-19 14:38:33
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันบริจาคเลือด
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันบริจาคเลือด ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ ...
2023-10-19 14:31:59
ประชุมบุคลากรประจำสาขาวิชาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมบุคลากรประจำสาขาวิชาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลั ...
2023-10-19 14:27:11
ขอเรียนเชิญบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่านเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คร้งที่ ๑
ขอเรียนเชิญบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่านเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคล ...
2023-10-19 10:51:56
ใช้รหัสผ่านเดียวเข้าถึงทุกระบบ! ลดความยุ่งยากด้วย Single Sign-On (SSO)
ใช้รหัสผ่านเดียวเข้าถึงทุกระบบ! ลดความยุ่งยากด้วย Single Sign-On (SSO) คุณเคยลืมรหัสผ่านหรือต้องจดจำ ...
2023-10-18 15:26:11
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"บัณฑิตวิทยาลัยโดยฝ่ ...
2023-10-18 15:22:47
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ ...
2023-10-18 15:21:22
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รุ่นที่ 1
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร ...
2023-10-18 15:18:46
ข่าวย้อนหลัง