หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ" รุ่นที่ ๓
โครงการอบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ" รุ่นที่ ๓ รอง ...
2024-03-24 10:25:59
ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗  ร ...
2024-03-24 10:23:04
ประชุมหารือการต่อสัญญา MOU ระหว่าง GRAD SSRU กับ Graduate School of Business Universiti Sains Malaysia
ประชุมหารือการต่อสัญญา MOU ระหว่าง GRAD SSRU กับ Graduate School of Business Universiti Sains Malays ...
2024-03-24 10:20:40
โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา ...
2024-03-24 10:17:04
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗วันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. บ ...
2024-03-24 10:14:33
ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  เว ...
2024-03-14 14:52:51
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)" วันเสาร์ที่ ...
2024-03-14 14:48:05
โครงการอบรม "เทคนิคการตัดต่อวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย Adobe Premier Pro"
โครงการอบรม "เทคนิคการตัดต่อวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย Adobe Premier Pro ...
2024-03-14 14:45:46
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา"
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา".เพื่อเป็นการสนับสนุนทุ ...
2024-03-06 21:08:07
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ บัณฑิต ...
2024-03-06 21:05:49
ข่าวย้อนหลัง