หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสั่งจองภาพหมู่บัณฑิต
บัณฑิตที่ต้องการจองภาพหมู่บัณฑิต สามารถสั่งจองได้ที่ เลขที่บัญชี 074-7-90239-3 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญ ...
2023-08-22 11:29:38
ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ในวันที่ ๑๙ & ...
2023-08-22 11:27:21
ประชาสัมพันธ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์บริการลานจอดรถจุดบริการรับ-ส่ง ฟรีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566& ...
2023-08-18 11:03:16
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาในระดับด ...
2023-08-18 11:00:07
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" บัณฑิตวิทยาลั ...
2023-08-18 10:58:49
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙. ...
2023-08-18 10:57:09
ประชุมบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย วาระพิเศษ
ประชุมบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย วาระพิเศษวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  บัณฑิตวิทยาลัยจ ...
2023-08-18 10:54:21
พิธีมอบครุยวิทยฐานะและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
พิธีมอบครุยวิทยฐานะและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖ ...
2023-08-18 10:50:47
งดใช้ป้ายรถประจำทาง
งดใช้ป้ายรถประจำทาง  ...
2023-08-18 10:48:55
ข่าวย้อนหลัง