หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส และ อาจารย์ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี  แจ่มจำรัส แล ...
2023-07-05 21:46:13
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สมบูรณ์ นิลอรุณ มารดาของนายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะผู้บริหารและอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ส ...
2023-07-05 21:43:22
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 3 Degree Levels ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Onl ...
2023-07-05 21:36:57
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ????????
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ...
2023-07-05 21:35:01
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Mendeley และ Zotero
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Mendeley และ Zoteroวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ บัณฑิตวิ ...
2023-07-05 21:32:49
ปิดทำการ
...
2023-07-05 21:29:47
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" วันที่ ๒๒ มิถุนาย ...
2023-08-11 14:52:38
ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยประชุมอาจา ...
2023-06-23 16:05:55
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ ร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ นักศึกษารุ่นที่ 25ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (สอบจบ) ...
2023-06-22 11:12:50
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาสยาม”
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์แล ...
2023-06-22 11:09:01
ข่าวปัจจุบัน