หน้าหลัก > กิจกรรม > วิชาการ

วันสุดท้ายชำระค่ารักสภาพนักศึกษา
วันสุดท้ายชำระค่ารักสภาพนักศึกษา ...
8 ก.พ. 61
วันสุดท้ายชำระค่ารักสภาพนักศึกษา
วันสุดท้ายแก้ไขผลการเรียน I
วันสุดท้ายแก้ไขผลการเรียน I
11 เม.ย. 61
วันสุดท้ายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
วันสุดท้ายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ...
22 เม.ย. 61
วันปิดภาคเรียนที่ 2/2560
วันปิดภาคเรียนที่ 2/2560
11 พ.ค. 61
สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติภาคเรียนที่ 2/2560 และ 3/2560
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2560 และ 3/2560 ...
19 พ.ค. 61
อาคารศรีจุฑาภา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบวัดความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบวัดความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ภาคเรียนที่ 2/2560 ...
25 พ.ค. 61
วันแรกการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2560
วันแรกการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2560 ...
26 พ.ค. 61
กิจกรรมปัจจุบัน