หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-08-06 07:07:37

กำหนดการสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๒_๒๕๖๒ วันที่ 9 ธันวาคม 2562