หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2565ลิงค์สอบQE ออนไลน์ วันที่ 9 เมษายน ...
2022-04-08 15:58:42
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกาศ ม. เรื่อง มาตราการช่วยเหลือ นศ. ที่ได้รับผลกระทบ covid -19 ขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน 2/256 ...
2022-04-01 10:39:17
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) ...
2022-01-10 11:13:45
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ...
2021-11-29 07:23:59
ผลการอบรมและสอบภาษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2564
ประกาศผลการอบรมและสอบภาษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2564 ...
2021-09-29 11:27:32
ประกาศผลการอบรมและสอบภาษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2564
ประกาศผลการอบรมและสอบภาษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2564 ...
2021-09-29 10:55:38
ผลสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศผลสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 8 กันยายน 2564.pdf ...
2021-09-10 11:33:50
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติประจําภาคเรียนที่ 1/2564
ผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติประจําภาคเรียนที่ 1/2564 ...
2021-10-07 09:13:00
ประกาศปัจจุบัน