หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-10-04 09:24:11

สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/

วิธีการสมัคร คลิ๊ก

21 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2565

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5658510004199581

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th