หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-06-05 11:21:44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้สัมภาษณ์นักศึกษา เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคเรียนปีการศึกษา 3/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ข่าวโดย: หลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. สาขาวิชา #นิติวิทยาศาสตร์

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และ
สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และ
สถานที่ในร่ม