หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-31 11:27:38

บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. หัวข้อ “อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์” โดย ดร.รวิช  ตาแก้ว   และ "คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรมฯ" โดย ดร.เมธา  หริมเทพาธิป


https://www.facebook.com/photo?fbid=4114818461871391&set=pcb.3956715291038152

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #philosophy_and_ethics #ปรัชญาสวนสุนันทา