หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-31 15:35:19

โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร  พาคณะนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านวิชาการ และการทำวิจัย ณ  Graduate School of Business, Universiti Sains Malaysia ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมระยะสั้น ในโครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #สวนสุนันทา