หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ในที่สุดวิสาหกิจชุมชนของเรามีสินค้าชุมชน ของที่ระลึกจำหน่ายแล้ว
ในที่สุดวิสาหกิจชุมชนของเรามีสินค้าชุมชน ของที่ระลึกจำหน่ายแล้ว

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-30 13:41:10

ทะเลบัวแดงบ้านเดียม

ในที่สุดวิสาหกิจชุมชนของเรามีสินค้าชุมชน ของที่ระลึกจำหน่ายแล้วนะคะ ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #โครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสินค้าชุมชน เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นช่วยอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ  #ทะเลบัวแดงกุมภวาปีอุดรธานี

https://www.facebook.com/TalayBuaDaeng.BannDiem/photos/pcb.5395260597202929/5395260197202969/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th