หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน”
โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:51:39

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน” 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การใช้ Canva ในการเรียนการสอน” ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานและส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง ๒๑๔๔ และออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

#student #university #สวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0VPuhiT48tY5uW6aEYcf4muzsBbsxmHr7X2CXfaP2qXkrXYMFW2YWy8ewMb7vyDael