หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:50:02

โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  โดย ผศ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การแปรรูปจากสมุนไพรพื้นถิ่น (แยมเนื้อมะกรูด) จากโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

Cr.กุลภัสสรณ์ หมั่นคติธรรม /ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

#student #university #สวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY #SDGs_SSRU

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02g4Fq7y71iysoNFqjzVpnuFKnaumzFKNguTpQaCR3bDpr2PRXga9JJh3RVghprywJl