หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:48:43

เข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”  

       วันที่ 23 เมษายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย นางเกษรา บัวเล็ก หัวหน้าสำนักงาน  นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคุณกิตตินันท์  ศรีมงคล  ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)  เป็นวิทยากร   ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Cr.ขอบคุณภาพ: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #PDPA #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02GZXq3qt7gxW9LrMGtTHCbw2iaimDtaaVNZ9WDP6ijmpTdBSjQvvP9Nxvb8uvykvYl