หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ประชุมหารือการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:47:14

ประชุมหารือการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Universiti Sains Malaysia โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร๒๑ ชั้น ๒

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

#student #university #สวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0jbFA7be9hx837AQBEwiKuGYp4qMeWjNJkPMfAZp7qZUjuWYCYxb6DodqycAds8yMl