หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:30:57

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ เมษายน   ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕  และในรูปแบบออนไลน์ google meet 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

#student #university #สวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02fX8ZayN9JQ2Sa8MXTYn4jGJxYHwSvQE4Ya6eUCLGHWSgKLqXmy8gVhLcZNTaCAeFl