หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "งานวิจัยสรรค์สร้างระเบียงเศรษฐกิจทะเลใต้อันดามัน ครั้งที่ 1"
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "งานวิจัยสรรค์สร้างระเบียงเศรษฐกิจทะเลใต้อันดามัน ครั้งที่ 1"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:29:29

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "งานวิจัยสรรค์สร้างระเบียงเศรษฐกิจทะเลใต้อันดามัน ครั้งที่  1"

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "งานวิจัยสรรค์สร้างระเบียงเศรษฐกิจทะเลใต้อันดามัน ครั้งที่  1" ในรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0265fkMo2YPP7FSroruAskbWaNt9KnSP8Rfs4BsSEsUx2azYooei9uWnu1D8ojFXEql