หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference
ประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-29 11:57:00

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในสถาบันส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 074-289220 E-mail : educonf@g.psu.ac.th หรือ https://educonf.psu.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5370163339700917/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th