หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:06:29

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโกโก้ต่อความต้องการของผู้บริโภค” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144535858930334/5144535285597058/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th