หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล”
ขอแสดงความยินดีกับ "ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:07:50

ขอแสดงความยินดีกับ  "ษรัญพัฒน์  ทวีสิทธาพล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “รูปแบบความตั้งใจให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144457412271512/5144456278938292/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th