หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:08:12

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพคุณค่าด้านการตลาดในธุรกิจเครื่องครัวของไทย” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 [รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144427698941150/5144426332274620/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th