หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล ร่วมบริจาค สิ่งของ จำเป็น อาทิเช่น ชุด PPE ยารักษาโรค และขนมขบเคี้ยวให้กับสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล ร่วมบริจาค สิ่งของ จำเป็น อาทิเช่น ชุด PPE ยารักษาโรค และขนมขบเคี้ยวให้กับสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-29 15:31:28

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง พร้อมทั้ง ได้ร่วมบริจาค สิ่งของ จำเป็น อาทิเช่น ชุด PPE ยารักษาโรค และขนมขบเคี้ยวให้กับทางสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ของสถาบันฯ ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกด้วย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5492674404116476/5492672824116634/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th