หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รับโล่รางวัล "ชนะเลิศ" อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2563 อาคาร 21 บัณฑิตวิทยาลัย
รับโล่รางวัล "ชนะเลิศ" อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2563 อาคาร 21 บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-28 13:23:11

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัล "ชนะเลิศ" อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2563 อาคาร 21 บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5367176806666237/5367174413333143/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th