หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-28 09:48:49

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5366740713376513/5366739670043284/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th