หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-28 13:58:59

หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564

“เรียนรู้อย่างเข้าใจ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง กับคณาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ที่สามารถประยุกต์ใช้การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ตอบสนองการดำเนินงานขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 

ผลงานออกแบบโดย : สิริวิชญ์ ปลื้มใจ และ ชัชไชย บวรกมล นักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ชั้นปีที่ 2 

สนใจสมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0800847389 (คุณน้ำ)


https://grad.ssru.ac.th/en/news/view/15032021

https://www.facebook.com/CAGraduateSSRU/photos/a.240862216463566/850739225475859/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru