หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ พระปลัดศุภกร เพชรศรีชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ พระปลัดศุภกร เพชรศรีชาติ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2017-10-27 11:16:05

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ พระปลัดศุภกร เพชรศรีชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา ชั้น 1 อาคาร 21 รายละเอียด ดังนี้