หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมรายได้ของชุมชน
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมรายได้ของชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:10:11

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน กลุ่มเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เกี่ยวกับการส่งเสริมรายได้ของชุมชน#ส่งเสริมรายได้ #สื่อการเรียนรู้