หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยคุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า
บัณฑิตวิทยาลัยคุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 15:13:45

บัณฑิตวิทยาลัยตอบรับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยหมั่นให้พนักงานทำความสะอาดห้องประชุม ห้องเรียน ลิฟต์ ราวบันได ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ให้บริการเจลฆ่าเชื้อ และดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด