หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:52:39

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หัวข้อ “คิดอย่างไรให้ได้นวัตกรรม (ด้วยหลักการทรงงานตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง” โดย ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์

ภาพเพิ่มเติม Click