หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (วท.ม.) และปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (วท.ม.) และปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-27 10:46:58

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท (วท.ม.) และปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

รับผู้จบการศึกษาทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถส่งข้อความหรือ โทร. 092-662-6223