หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-26 09:44:56

วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LIN7102 หัวข้อศึกษาเฉพาะด้านระบบคำและระบบประโยค (Topics in Morphology and Syntax) สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5751020918281822/5751020264948554/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th