หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-26 09:35:21

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 13.00- 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LIN7104 สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม (Seminar in Sociolinguistics) สอนโดย ผศ.ดร.เคิร์ก โรเจอร์ เพอร์สัน

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5751008831616364/5751007971616450/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th