หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-29 09:10:57

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565 ผู้สนใจสมัครได้ที่  www.council-uast.com

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5235905459793373/5235904503126802/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th