หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบรางวัลเกรียติยศ...บนเส้นทางชีวิต “สตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร" แด่คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน
พิธีมอบรางวัลเกรียติยศ...บนเส้นทางชีวิต “สตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร" แด่คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-29 09:10:08

ขอแสดงความยินดีกับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน”  ที่ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร" ในพิธีมอบรางวัลเกรียติยศ...บนเส้นทางชีวิต โดยประธานในพิธีพลอากาศเอกชวลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5235853423131910/5235853209798598/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th