หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อกำหนด และห้องสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้อกำหนด และห้องสอบ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-07 09:44:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ

Link ห้องสอบ

ขัอกำหนดและข้อปฏิบัตของการสอบออนไลน์

1. นักศึกษาเข้าระบบก่อนเวลาสอบ 15 นาที เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบความพร้อมอีกครั้ง (8.45 น. และ 12.45 น.)

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบควรเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Laptop โดยอุปกรณ์นี้จะต้องมีกล้องหน้าหรือมีเว็บแคมด้วย สำหรับการใช้ iPad ให้ปิดโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น Line Facebook หรืออื่นๆ ทั้งหมด มีเฉพาะหน้าต่างของข้อสอบเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าทำการสอบ หากนักศึกษาไม่เปิดกล้อง

3. ระหว่งการสอน ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต

4. กรณีปีญหาในระหว่างการสอบข้อให้ยกมือที่หน้ากล้องถ่ายทอดสด รอกรรมการคุมสอบเรียกชื่อก่อนแจ้งปัญหาการสอบ

5. ห้ามใช้งานโปรแกรมอื่นใด หรือสลัลใปใช้โปรแกรมอื่นๆ และเน้นย้ำให้ปิดโปรแกรมสื่อสารต่างๆ เช่น Line Facebook ก่อนการสอบ หากมีข้อความอื่นใดแจ้งเตือนหรือส่งเข้าไปปรากฎที่หน้าจอ กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาเป็นการส่อเจตนาทุจริต

6. การแต่งกาาย แต่งกายสุภาพ ให้สวมเสื้อให้มิดชิด ห้ามใส่หูฟังทุกชนิ และห้ามเปิดหรือรับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ระหว่างการสอบ

7. นักศึกษาจะต้องยินยอมให้ทำการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบ

8. การบันทึกภาพนิ่ง แคปเจอร์ภาพหน้าจอ ภาพวีดีโอ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อสอบ ไม่อนุญาตให้กระทำโดยเด็ดขาด หากผู้คุมสอบตรวจพบ จะถือว่านักศึกษาละเมิดกฎและมีความผิดร้ายแรง