หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-08-09 11:18:58

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อหารือในประเด็น การจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศล และการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน นี้ รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป