หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาโท) อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาโท) อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:42:53

การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

อาจารย์ ดร.พรกุล สุขสด (อาจารย์ผู้สอน)