หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-25 13:22:01

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4449274461789814/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th