หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-25 13:09:08

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ"การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่" ในวันที่ 24 เม.ย. 2564 เวลา 9.00-16.00 น.


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4449247468459180/4449247051792555/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th