หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-25 12:58:09

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 22-23 เม.ย. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4449226585127935/4449225791794681/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th