หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-25 12:29:48

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงานสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบปีที่ 55 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 06.00-17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต์ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเป็นแบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียน online เข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 26 มี.ค. 2564


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4449180878465839/4449180605132533/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th