หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2
โครงการสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-25 10:19:37

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 2157 ชั้น 5 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4092672264086011&set=pcb.3930210107022004

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #philosophy_and_ethics #ปรัชญาสวนสุนันทา