หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่สำรวจโครงการบริการวิชาการ ณ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่สำรวจโครงการบริการวิชาการ ณ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-08-09 11:13:56

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมกับ ผศ.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่สำรวจโครงการบริการวิชาการ  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ณ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี