หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรที่ดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรที่ดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:14:23

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรที่ดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru