หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:12:32

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์  ชั้น ๓ กองพัฒนานักศึกษา


www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru