หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-25 11:48:24

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่วันที่ 8 เมษายน 2566

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

???? Website ➡️ www.ea.grad.ssru.ac.th ➡️ www.grad.ssru.ac.th ➡️ www.ssru.ac.th

???? Facebook :  Educational Administration SSRU

???? Tiktok : SSRU_ED.Admin

☎️ Tel. 02-1601077