หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565
ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-02-25 15:32:25

ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3/2565

- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

   เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

   ทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

หรือสมัครผ่านช่องทาง Page facebook ของหลักสูตร

"จบ 3 ปี อย่างมีคุณภาพ"

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru