หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-02-25 15:19:28

ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดส่งผลงาน ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ประกาศผลการตอบรับให้นำเสนอผลงาน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันนำเสนอผลงาน ๑ เมษายน ๒๕๖๖ 

อัตราค่าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๓๐๑๔ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

------------------------------------------------------

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU