หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
การเรียนการสอนออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-24 09:20:51

วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท-เอก) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LIN7104 สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม (Seminar in Sociolinguistics) สอนโดย ผศ.ดร.เคิร์ก โรเจอร์ เพอร์สัน

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5658523047531610/5658522077531707/

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th